Egyéb

 

F E L H Í V Á S

 

Kiskőrösi Petőfi Szabadidő Sportegyesület „v.a.”

 

 

Tisztelt Sportegyesület, Tisztelt Tagok!

A Kecskeméti Törvényszék Pk.60.076/2003/55. számú végzésével, 2022. május 27. közzététellel a Kiskőrös Petőfi Szabadidő Sportegyesület ”v.a.” (székhely: 6200 Kiskőrös, Petöfi utca 7., cg.sz: 03-02-0002297, adószám: 18364846-1-03) adós szervezet kényszer-végelszámolási eljárásában végelszámolóként az Autcom Szolgáltató Zrt. szervezetet jelölte ki.

Mint kijelölt végelszámoló, felhívom az adós civil szervezet tagjait, hogy a kézhezvételtől számított 5 napon belül küldjék meg nyilatkozatukat arra vonatkozóan, hogy kötelezettséget vállalnak-e a civil szervezet tartozásának kifizetéséhez szükséges forrás biztosítására.

A Sportegyesület általunk ismert, az eljárás során bejelentett kötelezettsége:

 

Honvédelmi Minisztérium Igazgatási és Jogi Képviseleti Főosztály (1885 Budapest, Pf. 25.)

 

2.797.070 forint

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben a fenti összegű kötelezettség kifizetéséhez szükséges forrást nem biztosítják, úgy a 2011. évi CLXXV. törvény 9/E. §. (2) bek. alapján felszámolási eljárást kezdeményezünk a Sportegyesülettel szemben.

 

 

Letölthető felhívás (.pdf formátum)