Egyéb

 

F E L H Í V Á S

 

TISZTA ÉRINTÉS Bobby MacLaughlin MET Közhasznú Alapítvány „v.a.”

 

 

Tisztelt Alapítványi Tagok!

A TISZTA ÉRINTÉS Bobby MacLaughlin MET Közhasznú Alapítvány „v.a.” (székhely: 1082 Budapest, Bakács tér 6., nyt.sz: 01-01-0010786, adószám: 18266614-1-43) kényszer-végelszámolási eljárásában a Fővárosi Törvényszék 123. Pk. 60.003/2009/29. számú végzésével, 2023. január 23. kezdő nappal az Autcom Szolgáltató Zrt-t jelölte ki végelszámolónak.

Mint kijelölt végelszámoló, felhívom az adós civil szervezet tagjait, hogy a kézhezvételtől számított 5 napon belül küldjék meg nyilatkozatukat arra vonatkozóan, hogy kötelezettséget vállalnak-e a civil szervezet tartozásának kifizetéséhez szükséges forrás biztosítására.

Az Alapítvány általunk ismert, az eljárás során bejelentett kötelezettsége:

 

NAV Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága (1096 Budapest, Haller u. 3-5.)

 

155.000 forint

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben a fenti összegű kötelezettség kifizetéséhez szükséges forrást nem biztosítják, úgy a 2011. évi CLXXV. törvény 9/E. §. (2) bek. alapján felszámolási eljárást kezdeményezünk a Sportegyesülettel szemben.

 

 

Letölthető felhívás (.pdf formátum)