Egyszerűsített eljárások

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 63/B. § {1) bekezdése szerint az alábbi eljárásokban az adós vagyona a várható felszámolási költségek fedezetére sem elegendő, vagy a nyilvántartások, illetőleg a könyvvezetés hiányai miatt a felszámolási eljárás az általános szabályok szerint technikailag lebonyolíthatatlan. Tájékoztatjuk a hitelezői igényt bejelentett hitelezőket, hogy a felszámoló egyszerűsített felszámolás iránti kérelmet kíván a bírósághoz benyújtani.


FELHÍVÁS


Amennyiben bárkinek hitelt érdemlő tudomása van az adós bárhol fellelhető vagyonáról (ingatlan- vagy más vagyonáról, ideértve a követeléseket és a vagyoni értékű jogokat is), illetve segítséget tud nyújtani az eljárás rendes szabályok szerinti lebonyolításához, azt 15 napon belül jelentse be a felszámoló szervezet elérhetőségeinek egyikén.